• احساسات منفی‌ را مهار کنید
    بسیاری از مردم نمی دانند با احساسات ناخواسته خود چگونه برخورد کنند و در مهار آن دچار مشکل می شوند، اما اگر بتوانیم از عهده آنها بخوبی برآییم، خود و نیازهایمان را بدرستی می شناسیم و در عین حال که قوی و با اعتماد به نفس خواهیم شد، می توانیم با دیگر افراد جامعه و رویدادهای زندگی ارتباط خوب و موثری برقرار کنیم.
  • شادترین و غمگین‌ترین مکان‌های دنیا!؟
    شاید رسیدن به خانه برای شما به معنای انجام کارهایی مانند ظرف شستن، مرتب کردن خانه و غذا پختن باشد. اما آخرین تحقیقات دانشمندان نشان می دهد انسان ها در خانه شادترین وضعیت روحی را دارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب