• مطالبی که قبل از عاشق شدن باید بدانید
    با بررسی بسیار ساده و گذرا در زندگی بسیاری از زوج های جوان که به ظاهر روزی عاشق یکدیگر بودند و اینک از هم نفرت دارند، در می یابیم که آنان مفهوم عشق را اشتباه در ذهن و کالبد وجودشان، تعبیر کرده و بر اساس این اشتباه، تصویر رنگی و زیبایی از طرف مقابل در ذهن شان ترسیم و زندگی مشترک خود را بدون هیچ پشتوانه ی منطقی و عقلی آغاز نموده اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب