• تداوم مشی 2 ساله دولت به نفع روحانی نیست
    احمد خرم وزيرراه دولت اصلاحات از دولت يازدهم حمايت مي كند. اما تاكيد دارد كه نبايد روش اعتدالگرايي را به اصلاح طلبي گره زد كه شكست يكي معناي شكست آن ديگري هم باشد. او مي گويد كه وزراي دولت بايد تصميمات جدي بگيرند و عدم اين كار به ضرر روحاني است چرا كه موفقيت او را در انتخابات دور بعدي رياست جمهوري شايد كاهش دهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب