• احوالپرسی اینترنتی هم راه اندازی شد
    تا حالا شده است از خواب بیدار بشوی و دلت بخواهد بدانی توی دنیا امروز حال چند نفر خوب و حال چند نفر بد است؟ چند نفر همزمان با تو امروز دلشان گرفته است؟ چند نفر امروز تنها شده اند؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب