• قیمت احتمالی بنزین سهمیه ای و آزاد
     مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه های پیش بینی کردند که افزایش نرخ حامل های انرژی حدود 34 درصد و بنزین دولتی سهمیه ای 700 و آزاد 1000 تومان باشد...    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب