• آخرین اخبار از جلسه 52 شورای عالی بیمه
    سرانه درمان" سال آینده 21500 تومان  آخرین اخبار از پنجاه و دومین جلسه شورای عالی بیمه حاکی از تعیین سرانه درمان سال آینده به مبلغ 21 هزار و پانصد تومان است.      

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب