• افشای ماجرای ۲۹۲ کیلوگرم طلایی که "ضراب" بخار کرد
    این نماینده پارلمان ترکیه در ادامه افزوده است:"کارکنان هواپیما گزارش داده اند که هواپیمای مذکور حامل ۱۵۰۰ کیلوگرم طلا بوده است با این حال هیچ گونه گزارش مکتوبی درباره آن به طور رسمی ارائه نشده است."

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب