• ۴۰۰ هزار خانه خالی در تهران!
    بیش از یک میلیون خانوار در یک اتاق زندگی می کنند و این در حالیست که فقط در شهر تهران ۴۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب