• خبر ازدواج رونالدو با زیباترین مدل مشهور روسی
    خبر ازدواج رونالدو با زیباترین مدل مشهور روسی  ،  رونالدوی 28 ساله از سال 2012 با ایرینا شایک مدل مشهور و خبرساز روسی در مسیر ازدواج قرار دارد. رونالدو سال گذشته با دادن یک ساعت به جای حلقه رسما از شایک خواستگاری کرد و شایک هم به او پاسخ مثبت داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب