• خواص دارویی گیاه مامیران کبیر
    مامیران یا "مامیزان کبیر" گیاهی داروئی از تیره "خشخاش Papaveraceae" است که نام علمی آن"Chelidonium Majus"می باشد .مامیران ،" گیاه پرستو " میز نامیده میشود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب