• خانواده ای جالب از هفت کوتوله حقیقی ! + تصاویر
    خانواده «جانستون»؛ اگر از بیرون به آنها نگاه کنید شاید به نظر خانواده ای عجیب بیایند اما برای این خانواده تنها تفاوتی که میان آنها و دیگر خانواده ها وجود دارد این است که اعضای این خانواده کمی کوچکتر از دیگران هستند و از این رو خود را «هفت کوتوله حقیقی» می نامند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب