• یشنهاد عجیب حدادعادل به ناجا
    رییس فرهنگستان و ادب فارسی گفت: براساس قانون هیچ مغازه ای نباید از نام خارجی استفاده کنند و اگر این امر مشاهده شد ناجا موظف است براساس قانون از این امر جلوگیری نماید...    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب