• تصاویر بودار در سایت های اجتماعی
    پرفسور ادوارد از دانشکده مهندسی دانشگاه هاروارد بر این باور است که در آینده انسانها می توانند پیامهای بودار را به همان اندازه که امروزه تصویر و متن ردوبدل می شود، ارسال کنند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب