• سندی در تائید شهادت دانایی فر ارائه نشده
    معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: تا کنون هیچ سند و مدرکی دال بر تایید شهادت «جمشید دانایی فر» یکی از مرزبانان گروگان گرفته شده ایرانی توسط گروهک تروریستی به وزارت کشور ارایه نشده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب