• 5 خصوصیتی که برای موفقیت باید داشته باشید!
    یکی از نگرانی های متفکرین غربی٬ کمرنگ شدن اراده و سخت کوشی در نسل جوان است. برای همین موج جدیدی از تحقیقات در باره کلمه پر معنای Grit ( سماجت) در دستور کار و تحقیق روانشناسان٬ فلاسفه و مدیران موسسات آموزشی قرار گرفته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب