• روش صحبت کردن صحیح با شوهر
    اغلب خانمها وقتی در مورد همسرشان صحبت میکنند گویی در خصوص نوع دیگری از انسان صحبت می کنند که هیچ شباهتی به آنها ندارد و نکته جالب اینجاست که اگر چند خانم در خصوص روحیات و رفتار مردها صحبت کنند قطعا شنونده مرد، موجود خارق العاده ای را می تواند تصور کند که این خانمها به سختی و به اجبار با او ارتباط برقرار می کنند، غافل از اینکه این توضیحات در خصوص شریک زندگی اصلا صحیح نیست یا دست کم ضعف خانم ها را در برقراری ارتباط با همسرشان به اثبات می رساند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب