• شغل هایی که برای زنان جهنم است!
    جمعیت زنان فناوری نسبت به حوزه های دیگر بسیار کمتر است. این موضوعی است که طی سال های اخیر بیشتر بدان توجه شده و مقالات تحلیلی و مطالعات میدانی زیادی صورت گرفته است تا شاید چالش های عدم حضور زنان بررسی و مشخص شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب