• دردسرهای ارتقای رتبه ریاضیات ایران!
    با توجه به مدارک ارایه شده از طرف انجمن ریاضی ایران مبنی بر ارتقای سطح ریاضی کشور در زمینه های آموزشی و پژوهشی، اتحادیه بین المللی ریاضیات با رای قریب به اتفاق خود گروه ایران را از سه به چهار ارتقا داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب