• جرم گرفتن دندان به دلیل 7 خطا
    جرم های دندانی نقش مهمی در بروز و پیشرفت پوسیدگی و عفونت ها و بیماری های مربوط به لثه ها دارند. به همین دلیل باید از تشکیل آنها روی دندان ها پیشگیری کنید. اما همه ما روزانه عادت ها و خطاهایی داریم که به این مسئله دامن می زنند.
  • روش درمان دندان های فاصله دار
    یکی از نشانه های زیبایی داشتن لبخند زیبا است. تعریف لبخند زیبا بدون در نظر گرفتن سلیقه افراد معمولا شامل دندان های مرتب و سفید می شود. شک نکنید اولین چیزی که یک خنده را زیبا می کند دندان هاست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب