• برادرکشی به‌خاطر ارثیه
    مردی که متهم است برادرش را به دلیل اختلاف بر سر ارثیه به قتل رسانده در زندان، منتظر حکم قضات دادگاه است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب