• مردم باید معترض مالیات بر ارزش افزوده باشند
    اگر طلای شمش ١٠ دلار خریده شود و ده ها دلار هزینه بشود و نهایتش بشود ١١٠ دلار باز هم اگر ٨ درصد را بگیریم این مبلغ یک عدد جمع شده است که مالیات هایش به جیب تولید برگشته است. سیستم حسابداری این موضوع ساده است.
  • تورم 4.4 درصدی هدفمندی یارانه ها
    مرکز پژوهش های مجلس در بررسی چالش های اجرای قانون بودجه سال جاری، ضمن اشاره به تأثیر هدفمندسازی یارانه ها بر افزایش تورم، وضعیت نقدینگی در سال جاری را انقباضی توصیف کرد و با کاهشی ارزیابی کردن رشد اقتصادی در سال جاری، از افزایش مبلغ واریزی به صندوق توسعه ملی در سال جاری خبر داد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب