• هجوم بی سابقه ارزهای انباری به بازار
    در شرایطی که بانک مرکزی روز شنبه نرخ ارز مبادله ای را نسبت به روز گذشته افزایش داد و به ٢ هزار و ٧٩٩ تومان رساند، بازار راه خود را رفت و با اخبار خوش از مذاکرات، به سقوط قیمتی روز قبل افزود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب