• قیمت طلا، سکه و ارز صبح شنبه ۲۴ آبان
  در معاملات امروز بازارهای جهانی فلزات گرانبها ، بهای هر اونس طلا با ۲۶ دلار و ۶۰ سنت افزایش به ۱۱۸۹ دلار و ۵۰ سنت رسید .
 • قیمت طلا ، سکه و ارز صبح پنج شنبه ۲۲ آبان
  در معاملات امروز بازارهای جهانی فلزات گرانبها ، بهای هر اونس طلا با ۵۰ سنت افزایش به ۱۱۶۳ دلار و ۲۰ سنت رسید .
 • قیمت طلا ، سکه و ارز صبح چهارشنبه ۲۱ آبان
  در آخرین معاملات بازار سکه و طلای تهران؛ هر قطعه سکه تمام ۹ میلیون و ده هزار ریال ، نیم سکه ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال ، ربع سکه ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار ریال و هر گرم طلای ۱۸ عیارهم ۹۲۲ هزار ریال قیمت گذاری شد .
 • قیمت طلا، سکه و ارز صبح سه شنبه ۲۰ آبان
  در معاملات امروز بازارهای جهانی فلزات گرانبها، بهای هر اونس طلا با ۱ دلار افزایش به ۱۱۵۳ دلار و ۴۰ سنت رسید .
 • قیمت طلا ، سکه و ارز صبح دوشنبه ۱۹ آبان
  در آخرین معاملات بازار سکه و طلای تهران هر قطعه سکه تمام ۹ میلیون و ۷۰ هزار ریال هر قطعه سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۶۶۰ هزار ریال و هر گرم طلای ۱۸ عیارهم ۹۳۰ هزار ریال قیمت گذاری شد .
 • قیمت طلا ، سکه و ارز صبح یک شنبه ۱۸ آبان
  در آخرین معاملات هفتگی بازارهای جهانی فلزات گرانبها، بهای هر اونس طلا با ۳۷ دلار و ۲۰ سنت افزایش به ۱۱۷۹ دلار و ۵۰ سنت رسید .
 • قیمت طلا ، سکه و ارز صبح شنبه ۱۷ آبان
  در معاملات امروز بازارهای جهانی فلزات گرانبها، بهای هر اونس طلا با ۳۷ دلار و ۲۰ سنت افزایش به ۱۱۷۹ دلار و ۵۰ سنت رسید .
 • قیمت طلا ، سکه و ارز صبح پنجشنبه ۱۵ آبان
  در آخرین معاملات بازار غیر رسمی سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام ۹ میلیون ریال، نیم سکه ۴ میلیون و ۵۶۰ هزار ریال ، ربع سکه ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار ریال و هر گرم طلای ۱۸ عیارهم ۹۱۶ هزار ریال قیمت گذاری شد .
 • قیمت طلا،سکه و ارز صبح چهارشنبه ۱۴ آبان
  در آخرین معاملات بازار غیر رسمی هر قطعه سکه تمام ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار ریال هر قطعه سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال ،و هر گرم طلای ۱۸ عیارهم ۹۳۱ هزار ریال قیمت گذاری شد .
 • قیمت طلا،سکه و ارز صبح یکشنبه ۱۱ آبان
  در پایان معاملات هفتگی قیمت طلا به پایین ترین حد خود در ۴ سال اخیر رسید . در آخرین معاملات بازار غیر رسمی هر قطعه سکه تمام ۹ میلیون و ۱۴۰ هزار ریال همچنین نیم سکه ۴ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال ، قیمت گذاری شد.
 • قیمت طلا ، سکه و ارز صبح شنبه ۱۰ آبان
  در آخرین معاملات بازار سکه و طلای تهران هر قطعه سکه تمام ۹ میلیون و ۲۴۳ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال و هر گرم طلای ۱۸ عیارهم ۹۴۶ هزار ریال قیمت گذاری شد .
 • قیمت طلا ، سکه و ارز صبح پنجشنبه ۸ آبان
  در آخرین معاملات بازار سکه و طلای تهران؛ هر قطعه سکه تمام ۹ میلیون و ۲۹۰ هزار ریال، نیم سکه ۴ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال ، ربع سکه ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال و هر گرم طلای ۱۸ عیارهم ۹۵۲ هزار ریال قیمت گذاری شد .
 • قیمت طلا ، سکه و ارز صبح چهارشنبه ۷ آبان
  در معاملات امروز بازارهای جهانی فلزات گرانبها ، بهای هر اونس طلا با ۱ دلار و ۹۰ سنت افزایش به ۱۲۳۰ دلار و ۷۰ سنت رسید .
 • قیمت طلا ، سکه و ارز صبح سه شنبه ۶ آبان
  درمعاملات امروز بازارهای جهانی فلزات گرانبها ، بهای هر اونس طلا با ۲ دلار و ۳۰ سنت افزایش به ۱۲۲۸ دلار و ۴۰ سنت رسید .
 • قیمت طلا ، سکه و ارز صبح دوشنبه ۵ آبان
  در آخرین معاملات بازار سکه و طلای تهران هر قطعه سکه تمام ۹ میلیون و ۲۹۰ هزار ریال ، هر قطعه سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۶۹۰ هزار ریال و هر گرم طلای ۱۸ عیارهم ۹۵۲ هزار ریال قیمت گذاری شد .
 • قیمت طلا ، سکه و ارز صبح یکشنبه ۴ آبان
  در آخرین معاملات بازار سکه و طلای تهران ؛ هر قطعه سکه تمام ۹ میلیون و ۲۹۰ هزار ریال، نیم سکه ۴ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال ، ربع سکه ۲ میلیون و ۵۷۰ هزار ریال و هر گرم طلای ۱۸ عیارهم ۹۵۲ هزار ریال قیمت گذاری شد .
 • قیمت طلا ، سکه و ارز صبح شنبه ۳ آبان
  در معاملات امروز بازارهای جهانی فلزات گرانبها ، بهای هر اونس طلا با ۹۰ سنت کاهش به ۱۲۳۲ دلار رسید .
 • قیمت طلا، سکه و ارز صبح چهارشنبه ۳۰ مهر
  در آخرین معاملات بازار سکه و طلای تهران؛ هر قطعه سکه تمام ۹ میلیون و ۳۹۰ هزار ریال ، نیم سکه ۴ میلیون و ۷۱۰ هزار ریال ، ربع سکه ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال و هر گرم طلای ۱۸ عیارهم ۹۶۱ هزار ریال قیمت گذاری شد.
 • قیمت طلا، سکه و ارز سه شنبه ۲۹ مهر
  در آخرین معاملات بازار سکه و طلای تهران ؛ هر قطعه سکه تمام ۹ میلیون و ۳۷۰ هزار ریال همچنین هر قطعه سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال و هر گرم طلای ۱۸ عیارهم ۹۶۰ هزار ریال قیمت گذاری شد.
 • قیمت طلا ، سکه و ارز صبح دوشنبه ۲۸ مهر
  در معاملات امروز بازارهای جهانی فلزات گرانبها ، بهای هر اونس طلا با ۲ دلار کاهش به ۱۲۳۷ دلار و ۲۰ سنت رسید .

مطالب پیشنهادی

 • مطالب جدید
 • مطالب محبوب