• فرجام ازدواج‌های احساسی
    در بسیاری از موارد وقتی که رابطه ناشی از عشق رمانتیک، با توجه به ماهیت آن به سوی سلطه میل کرد، زنان معمولا به سوی سایر اشکال عشق ازقبیل عشق والدینی، عشق به فرزند یا عشق خواهرانه پناه می برند

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب