• برخی دختران در جهنم عقد های اجباری
    آتش کینه و نفرت، در پشت نقابی از لبخند پنهان شده است که گاهی شعله​کشان، خودی نشان می دهد و گاهی هم این آتشدر پشت لبخند های تلخ و مصنوعی کمین می کند و به انتظار می نشیند تا به وقتش زبانه های سرکش را ر ها کند و همه چیز را بسوزاند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب