• قتل همسر اول برای ازدواج با همسر دوم
    «همسرم بچه دار نمی شد و من می خواستم دوباره ازدواج کنم اما مخالف بود و برای همین نقشه قتلش را کشیدم.»اين بخشي از اعترافات مردي است كه كارآگاهان پليس آگاهي استان خوزستان او را به جرم قتل همسرش دستگير كرده اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب