• درباره (ازدواج به وصال نرسیده) چه می دانید؟
     بعضی از زوج ها از نظر جنسی قادر به اجرا و دخول نیستند، یعنی ارتباط آنها به وصال نرسیده است وهنوز زن ومرد بعد از مدتها زندگی نتوانسته اند یك ارتباط كامل برقرار كنند...............    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب