• چرا ازدواج برای جوانان هیولا شده؟
    مسائل اقتصادی مهم ترین مانع ازدواج و الگوبرداری از فرهنگ غرب در برگزاری مراسم ازدواج از جمله مهم ترین دلایل بی میلی بسیاری از جوانان به ازدواج است، اما آیا نمی توان با تغییر زاویه نگاهمان به مساله ازدواج و فراهم کردن امکانات و شرایطی ساده تر برای جشن و خرید عروسی و تهیه جهیزیه باعث ترویج الگوی صحیح ازدواج در بین جوانان شد؟!
  • مهریه جالب دختران علیرضا افتخاری
    تعیین مهریه های سنگین و نجومی چنان مرسوم شده است که مانند دیگر رسومِ دست و پا گیر، سدی بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان شده است.
  • ازدواج باید دبیرستانی شود، 25 سالگی دیر است
    رفتیم سراغ مسوول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده فنی دانشگاه تهران و با او درباره شرایط فعلی جامعه و سختی های ازدواج چالش کردیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب