• تلخی ها و شیرینیهای ازدواج فامیلی
    همه ما می خواهیم ازدواجی مناسب و مبتنی بر شناخت داشته باشیم. با این اوصاف، ازدواج فامیلی به عنوان یک گزینه قوی مطرح است. ازدواجی که در آن هم شناخت کافی وجود دارد و هم به احتمال زیاد تناسب های بیشتری برقرار است.    
  • ریسک ازدواج‌های فامیلی برای فرزندآوری سالم چقدر است؟
    مسئول فنی مرکز ژنتیک و تشخیص قبل از تولد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ریسک ازدواج های فامیلی را بالا دانست و به خانواده ها توصیه کرد: قبل از مطرح کردن جدی موضوع ازدواج و ایجاد دلبستگی بین دختر و پسر، نسبت به انجام آزمایش های ژنتیک قبل از ازدواج اقدام کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب