• واکنش به طرح هیات علمی نشدن مجردها
    معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در واکنش به طرح ممنوعیت مجردها برای عضویت در هیات علمی دانشگاه ها، گفت: این طرح راهکار تشویق جوانان برای ازدواج نیست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب