• عجیب و غریب ترین نام ها در تهران +جدول
    بر اساس ماده 997 قانون مدنی هر فردی باید دارای نام خانوادگی باشد و بر اساس تبصره ذیل ماده 41 قانون ثبت احوال نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب