• بازداشت عناصر جاسوسی در استان بوشهر
    وزیر اطلاعات گفت: در استان بوشهر با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی تحرکات سرویس های اطلاعاتی بیگانه رصد و عناصری که می خواستند برای بیگانگان کار تجسسی انجام دهند شناسایی و به دست عدالت سپرده شدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب