• استان زنجان میزبان رئیس جمهور
    مدیر کل آموزش و پرورش تهران با اشاره به این که تعدادی از دبستان های منتخب پایتخت از آبان ما میزبان دانش آموزان در روزهای پنج شنبه خواهند بود، گفت: توزیع شیر در مدارس پایتخت با اختصاص اعتبار ۱۱ میلیارد تومانی از آبان آغاز می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب