• چرا موضوع هسته‌ای را ناموسی کرده‌اید؟
    عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم با بیان اینکه ایران نه منابع اولیه فعالیت هسته ای داشته و نه به علوم آن احاطه دارد، گفت: هیچکس در ایران نمی داند ما به چه دلیلی به مسیر هسته ای شدن پا گذاشته ایم و این امر دقیقاً  مانند ادامه جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب