• مردم اروپا به منتقدان اتحادیه رای دادند
    مردم کشورهای مختلف اروپایی در انتخابات پارلمانی این قاره با آرای خود ، احزاب سنتی را به دلیل سوء مدیریت و بروز بحران اقتصادی و بیکاری گسترده رد کردند و احزاب ملی گرای منتقد اتحادیه را برگزیدند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب