• رابطه چاقی و حس بویایی قوی
    نتیجه یک بررسی تازه از ارتباط چاقی و حس بویایی خبر می دهد. بررسیها نشان می دهد افراد با حس بویایی قوی تر آمادگی بیشتری برای چاقی دارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب