• کفاشیان: من استعفاء بده نیستم!
    رئیس فدراسیون فوتبال در صورت ناکامی تیم ملی در جام ملت های استرالیا استعفا می دهید؟ رئیس فدراسیون فوتبال به این سوال اینگونه پاسخ داد: بعد از آن مسابقات باید برنامه ریزی برای رقابتهای بعدی را انجام دهیم زیرا دوره فعالیت من 4 ساله است و اگر مجمع مرا دوباره پسندید، 4 سال دیگر به کارم ادامه می دهم. برنامه ریزی و کار همیشه هست، پس استعفا نمی دهم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب