• قـلیان آمـاده درب مـنزل و محل کار! +عـکس
  طبق قانون مبارزه با استعمال دخانیات، تبلیغ مستقیم و غیرمستقیم دخانیات ممنوع است و باید با آن برخورد شود و به نظر می رسد دبیرخانه ستادکنترل دخانیات وزارت بهداشت باید در این زمینه از طریق رابط قضایی و نیروی انتظامی اقدام کند.
 • قـلیان آمـاده درب مـنزل و محل کار! +عـکس
  طبق قانون مبارزه با استعمال دخانیات، تبلیغ مستقیم و غیرمستقیم دخانیات ممنوع است و باید با آن برخورد شود و به نظر می رسد دبیرخانه ستادکنترل دخانیات وزارت بهداشت باید در این زمینه از طریق رابط قضایی و نیروی انتظامی اقدام کند.
 • این خانم ها چاق ترند
  زنانی که در هفته بیش از 48 ساعت کار می کنند بیش از دیگران به استعمال سیگار روی می آورند.
 • سفارش تلفنی قلیان ممنوع شد
  درمورد مطالب برخی نشریات مبنی بر استفاده از مسکرات به جای آب در قلیان نیز خاطرنشان کرد: این ادعا باید ثابت شود و در صورت اثبات، برخوردهای قاطعانه ای با آن صورت خواهد گرفت...  
 • ضرورت اجرای حکم ممنوعیت عرضه قلیان
  عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، با مثبت ارزیابی کردن مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی، گفت: نیروی انتظامی و وزارت بهداشت مکلفند در راستای تامین سلامت جامعه با متخلفانی که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی را لغو می کنند، برخورد کند...
 • دوستی خیابانی دختر جوان را تا یک قدمی مرگ برد
  دختر ۱۷ ساله اي بعد از آشنا شدن با پسر جواني و برقراري رابطه دوستي و اعتماد بي جا به او، روزي با پيشنهاد پسر جوان مبني بر شرکت در پارتي شبانه  روبه رو شد و تن به خواسته وي داد...

مطالب پیشنهادی

 • مطالب جدید
 • مطالب محبوب