• استقبال جنجالی اردوغان از محمود عباس
    روز گذشته استقبال بی نظیری از محمود عباس در کاخ ریاست جمهوری نوساز ترکیه انجام شد و برای نخستین بار از گارد احترام ۱۶ نفره ای با لباس ها و زره های دوران عثمانی از محمود عباس استقبال شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب