• از گذشته دانشمندان با خبر شوید
     بتهوون ویولون را به طرز ناشیانه ای حمل می کرد و بجای اصلاح تکنیک خود ترجیح می داد که به نواختن ساخته های خود بپردازد، استادش او را یک آهنگساز مأیوس می نامید!    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب