• اسکناس های دوره ناصرالدین شاه
    کلمه اسکناس یاپول کاغذی از زبان روسی وارد زبان فارسی شده است گفته می شود سابقه انتشار اسکناس درایران قدمتی بیشتر از اروپا دارد. اسکناس کاغذ رایجی که بانک مرکزی بجای مسکوک طلا و نقره در دسترس مردم می گذارد ومعادل آن پشتوانه ای درخزانه خودنگاه می دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب