• “اسید پاشی” یک زن به صورت مرد جوان در کرمانشاه
    فاجعه ی اسید پاشی این بار برای مرد جوان 27 ساله ای در کرمانشاه رخ داد. به گفته ی جانشین انتظامی استان، اسید پاشی در یکی از محلات کرمانشاه اتفاق افتاده است که عامل این “اسید پاشی” یک زن است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب