• اشباع «بهشت زهرا» تا سال 95
    رییس سازمان بهشت زهرا با اشاره به اشباع قطعه های موجود بهشت زهرا تا سال 95 گفت: اعضای شورا توجه ویژه ای به طرح های توسعه ای بهشت زهرا داشته باشند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب