• اشتباهات یارانه‌ای دولت و مردم
    بسیاری از متقاضیان دریافت یارانه زمانی که ثبت نام ها صورت گرفته مسکن داشته اند اما هم اکنون ندارند و بسیاری دیگر خانه نداشتند و حالا خانه دارند. خیلی ها درآمدشان افزایش و بسیاری دیگر کاهش یافته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب