• زنده شدن مرد ایرانی پس از مرگ
     این مطلب در مورد پیرمردی است که آنقدر حالش وخیم بوده که حتی خودش هم می دانست سحر روز بعد را نخواهد دید. او آن شب مرد اما به طور عجیب و باورنکردنی دوباره زنده شد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب