• اعتیاد جنسی افراد متاهل و روشهای درمان آن
    ▪شخصی که از لحاظ جنسی بسیار فعال است با داشتن رابطه جنسی راضی میشود. در واقع این رابطه برای او جایگزین چیز دیگری نیست. زمانی که همسر او به او میگوید” نه ” برای آنها به این مفهوم نیست که کاملاً از طرف همسرشان رد شده اند........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب