• اشکنه و انواع آن
      در گذشته به دلیل در دسترس نبودن انواع و اقسام مواد غذایی مردم بیشتر از غذاهای تولیدی خودشان استفاده می کردند. چون بیشتر مردم کشاورز و دامدار بودند، به اجبار غذاهایی درست می کردند که کم هزینه و مواد آن در محل بود به همین علت از انواع اشکنه ها همانند عدس، آلو، گشنیز، آرد، قاتق بنه و... استفاده می کردند.              

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب