• تولید پیاز مهربان بدون اشک!
    دانشمندان ژاپنی با استفاده از فناوری پیشرفته، یک نسخه بدون اشک از پیاز را تولید کرده اند که آشپزی با آن را ساده تر خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب