• قیمت نان به زودی اصلاح می‌شود
    معاون اجرایی رییس جمهور از اصلاح قیمت نان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مراکز مرتبط در جهت اصلاح قیمت نان در حال بررسی برای اصلاح قیمت نان هستند و نظرات این سازمان ها اخذ و از اتحادیه های مرتبط نیز نظرخواهی شده که در نهایت تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب