• معاون سیاسی وزیـر کشور خداحافظی کـرد
    هنوز امید است که رحمانی فضلی با اصلاح روند فعلی خود زمینه بازگشت معاون سیاسی با تجربه خود را به وزارت کشور فراهم کند اما با توجه به گرایش میرلوحی و احمدی به جریان اعتدال انتظار می رود که چه در صورت باقی ماندن کاظم میرولد و چه در صورت جایگزینی یکی از این افراد با وی، تمهیدی از سوی دولت اندیشیده شود که مجددا سوء مدیریت در این وزارتخانه خسارت به بار نیاورد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب